Naar boven ↑
Over de VEAN

De Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) is één van de jongste specialisatieverenigingen binnen de Nederlandse Orde van Advocaten. De VEAN werd op 18 juni 2013 opgericht vanwege de toenemende behoefte aan gespecialiseerde erfrechtadvocaten. Het ledenaantal is in de afgelopen dan ook jaren snel gegroeid. Naast het reguliere lidmaatschap kent de vereniging aspirant-leden en één erelid: de heer prof. mr. F.W.J.M. Schols.