Naar boven ↑

prof. mr. dr. F.W.J.M. Schols

Freek Schols is als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen. Tot november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze faculteit. 

Freek was vele jaren werkzaam in de notariële praktijk. Hij is onder meer redacteur van het WPNR (Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie), hoofdredacteur van het (losbladige) Handboek Estate Planning, co-auteur van het Handboek Erfrecht, co-auteur van de Serie Asser 10-II* Het Internationale Personen-, Familie- En Erfrecht, hoofdredacteur van het Tijdschrift Erfrecht en redacteur van EstateTip Review. Hij is, onder meer, hoofddocent van de Stichting Beroepsopleiding Notariaat (Familievermogensrecht) en de beroepsopleiding tot estate planner (EPN). In december 2005 promoveerde hij tot doctor in de Rechtsgeleerdheid op de dissertatie getiteld Quasi-erfrecht met bindende elementen. Freek adviseert, publiceert en geeft lezingen en voordrachten op diverse rechtsgebieden.